top of page

prosinec

Zápis do MŠ 

pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy si můžete vyplnit sami elektronicky  na stránkách www.zapisdoms.brno.cz v termínu od 1.4. do 30.4.2022 nebo vyzvednout osobně na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna nebo osobně po domluvě s ředitelkou MŠ Oříšek                (tel.: 777 120 048), s sebou si je nutné vzít Váš občanský průkaz a kartičku zdravotního pojištění dítěte.

 

SBĚR PŘIHLÁŠEK v naší MŠ bude probíhat v následujících dnech:  

 

pondělí 2. května 2022     8:00 - 14:00 hodin

úterý     3. května 2022  11:00 - 16:00 hodin

 

Doklady k zápisu:

- řádně vyplněná a podepsaná přihláška, s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte (netýká se dětí,

  které budou od 1. 9. 2022 plnit povinné předškolní vzdělávání)

- rodný list

- doklad o místě trvalého pobytu dítěte

- v případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj

   vyplývá, která škola je pro dítě spádovou).

 

Podání žádosti:

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: ID schránky kiijvq7 (prosím o naskenování požadovaných dokumentů do jednoho PDF souboru)

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), msorisekbrno@email.cz (prosím o naskenování požadovaných dokumentů do jednoho PDF souboru)

  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu), pozor na doručovací termín, tedy 2.5. a 3.5.2022

  4. osobní podání ve výše uvedených termínech 

 

Od 17. 5. 2022 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do naší MŠ.

Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: www.zapisdoms.brno.cz. 

V případě jakýchkoliv dotazů můžete volat 777 120 048.

 

bottom of page