top of page

prosinec

Zápis do MŠ 

pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy si můžete vyplnit sami elektronicky  na stránkách www.zapisdoms.brno.cz v termínu od 1.4. do 30.4.2023 nebo vyzvednout osobně na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna nebo osobně po domluvě s ředitelkou MŠ Oříšek                         (tel.: 777 120 048), s sebou si je nutné vzít Váš občanský průkaz a kartičku zdravotního pojištění dítěte.

 

SBĚR PŘIHLÁŠEK v naší MŠ bude probíhat v následujících dnech:  

 

středa   3. května 2023     8:00 - 14:00 hodin

čtvrtek  4. května 2023   11:00 - 16:00 hodin

 

Doklady k zápisu:

- řádně vyplněná a podepsaná přihláška, s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte (netýká se dětí,

  které budou od 1. 9. 2023 plnit povinné předškolní vzdělávání)

- rodný list

- doklad o místě trvalého pobytu dítěte

- v případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj

   vyplývá, která škola je pro dítě spádovou).

 

Podání žádosti:

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: ID schránky kiijvq7 (prosím o naskenování požadovaných dokumentů do jednoho PDF souboru)

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), msorisekbrno@email.cz (prosím o naskenování požadovaných dokumentů do jednoho PDF souboru)

  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu), pozor na doručovací termín, tedy 3.5. a 4.5.2023

  4. osobní podání ve výše uvedených termínech 

 

Od 17. 5. 2023 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do naší MŠ.

Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: www.zapisdoms.brno.cz. 

V případě jakýchkoliv dotazů můžete volat 777 120 048.

______________________________________________________________________________________

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně Vás zveme do naší školky, která bude otevřena veřejnosti dne 13.4.2023 od 8:00 do 12:00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

bottom of page