top of page

NÁŠ PROGRAM

 

        O R G A N I Z A C E  D N E 

 

Děti se do MŠ přijímají kdykoliv během dne (dle potřeby rodiny).

 

 

 6:30 – 8:45      scházení dětí, ranní hry a nabízené vzdělávací

                        činnosti, didakticky zacílené činnosti, práce

                        s předškoláky              

 8:45 – 9:00      hygiena, ranní cvičení

 9:00 – 9:15      dopolední svačinka

 9:15 – 9:45      řízená dopolední činnost, skupinová činnost,

                        komunitní kruh, výtvarná činnost, práce na projektech, 

                        pokusy, angličtina, procvičování předškolních dovedností

                        - práce s jednotlivci

 9:45 – 10:00    příprava na pobyt venku

10:00 – 12:00   pobyt venku

12:00 – 12:10   hygiena

12:10 – 12:30   oběd

12:30 – 12:45   hygiena, odchod dětí po obědě domů

12:45 – 13:00   příprava na odpočinek 

13:00 – 14:30   odpolední odpočinek, vstávání, individuální práce s dětmi

                       (mladší děti - individuální potřeba spánku)

                       (starší děti - klidová část na lůžku max. 45 minut)

14:30 – 15:00   odpolední svačinka

15:00               hra a zájmové kroužky, odpolední pobyt na

                        zahradě (dle roční doby), rozcházení dětí domů

16.30               uzavření MŠ

 

 

Součástí týdenního programu je také výuka angličtiny, která probíhá nepravidelně v dopoledních hodinách v rámci řízené činnosti. Výuka probíhá hravou formou, děti se učí základní slovní zásobě prostřednictvím písniček a her. Angličtiny se účastní všechny děti ve školce.

PROVOZ ŠKOLKY

​​

Provoz MŠ je od 6:30 -16:30 hodin. Děti mohou do školky přicházet od 6:30 do 8:30, po obědě si je mohou rodiče vyzvedávat od 12:30 do 12:45 (prosíme nerušit odpočívající děti hlukem ze šatny) a odpoledne od 14:30 do 16:30 (je-li pěkné počasí, rozcházejí se děti ze školní zahrady). Prosíme respektovat časy příchodů a odchodů, opakované pozdní příchody pro dítě, popřípadě „zapomínání“ na vyzvednutí dítěte bude bráno jako závažné porušení školního řádu. V 16:30 se školka u zavírá, proto upozorňujeme rodiče, aby si děti vyzvedávali nejpozději v 16:20.

OBLEČENÍ  DO ŠKOLKY

​​

Doporučujeme:

 

oblečení do třídy:

pohodlné, čisté a účelné: tričko, kalhoty, sukni, papuče s pevnou patou – ne pantofle, zástěrku či větší triko pro práci s výtvarnými potřebami

 

oblečení na pobyt venku:

sportovní, takové, jaké si mohou děti umazat, pevné boty

v zimě je nutná obuv, která se nepromáčí, rukavice pro menší děti by bylo dobré mít přišité na gumě

 

oblečení na odpočinek:

pyžamo nebo noční košilku

 

Pro malé děti prosíme náhradní oblečení do skříněk (náhradní spodní prádlo, ponožky). Oblečení doporučujeme podepsat.

Hra

Odpočinek

Zážitky

Pitný režim

Pohyb

Samostatnost

bottom of page