DOKUMENTY MŠ

 • Školní vzdělávací program

 • Školní řád

 • Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

 • Zpráva o činnosti školy

 • Střednědobý výhled 2022- 2024

 • Potvrzení o výši vynaložených výdajů

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Zmocnění zletilého

 • Zmocnění nezletilého

    

 • Příloha ke Školnímu řádu - Provoz MŠ 2021/2022

 • Dodatek ke směrnici o úplatě pro rok 2021/2022

 • GDPR info Covid rodiče

    

 • GDPR info Covid zaměstnanci