top of page
„Personální podpora a inovativní vzdělávání dětí pro MŠ Oříšek“

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002717

Celková výše dotace: 373 547,-  Kč

Po úspěšném absolvování projektů OPVVV - Šablony I, II a III jsme se opět zapojili do projektu OP Jan Amos Komenský

Cílem projektu je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Dalším cílem je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

V rámci projektu dojde také k podpoře profesního růstu pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 
„Personální podpora pro mateřské školy“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020006

Celková výše dotace: 233.103,-  Kč

„Personální podpora a využití ICT v mateřské škole“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012857

Celková výše dotace: 359 488,- Kč

Po úspěšném absolvování projektů OPVVV - Šablony I a II, jsme se opět zapojili do projektu - Šablony III. 

Cílem projektu je podpořit MŠ v oblasti personální. Jedná se o dočasnou personální podporu v podobě školního asistenta v mateřské škole. Aktivita umožňuje poskytnout na určité období větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Cílem je poskytnout základní podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči. Aktivita zprostředkovává kontakt s komunitou, rodinou, školou.

Po úspěšném absolvování prvního projektu OPVVV - Šablony I, jsme se opět zapojili do dalšího projektu - Šablony II. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a využití ICT (počítačové techniky) v MŠ.​

Cílem projektu je podpořit MŠ v oblasti personální a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových vzdělávacích metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).

​Personální podporou je myšlena dočasná personální podpora v podobě školního asistenta v mateřské škole. Aktivita umožňuje poskytnout na určité období větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Cílem je poskytnout základní podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči. Aktivita zprostředkovává kontakt s komunitou, rodinou, školou.

Aktivita s využitím ICT cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity účastníků zapojených do procesu vzdělávání. Aktivita je určena pro skupinu minimálně 10 účastníků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem. Pro tuto skupinu 10 účastníků školské zařízení zakoupí 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků) a vzdělávací programy určené pro danou věkovou skupinu účastníků. Hodina s využitím ICT bude vždy realizována jednou týdně po dobu 64 týdnů.

V roce 2017 se naše škola zapojila do projektu OPVVV . Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.​

Cílem projektu je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj.

Práce pedagoga s dvouletými dětmi je velmi specifická. Cílem je podpořit pedagogy MŠ a to prostřednictvím absolvování akreditovaného programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v MŠ.

Další aktivita se týká prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí. Cílem této šablony je rozšířit prostřednictvím vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí.

Dalším cílem projektu je realizace sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Obsahem další aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje poskytnout na určité období větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Cílem je poskytnout základní podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči. Aktivita zprostředkovává kontakt s komunitou, rodinou, školou.

bottom of page