top of page
Národní plán obrody - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 

Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy připravuje MŠMT poskytnutí finančních prostředků na digitální technologie pro školy. Prostředky na realizaci NPO budou České republice poskytnuty z Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) a to v průběhu let 2021 – 2026. 

Finanční prostředky budou školám sloužit na:

- digitální učební pomůcky

- pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí

- pro prevenci digitální propasti pro znevýhodněné žáky

- jako metodická podpora školám

V rámci uvedeného projektu byl naši organizace schválen příspěvek ve výši 18.400,- Kč na učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence.

Více o projektu: https://www.edu.cz/npo/

bottom of page