top of page
Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny

pro školní rok 2022/2023

Zápis pro ukrajinské děti proběhne v MŠ Oříšek Brno, Drozdí 210/2c

dne 15.6.2022 od 10:00 do 15:00.

Počet volných míst: 0

Tento zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízem o strpění nebo dočasné ochraně (vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

Doklady k zápisu:

- řádně vyplněná a podepsaná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání   

- k nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo

  dočasné ochraně)

- doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti

- potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci; 

  více na https://www.edu.cz/dokladani-ockovani-ukrajinskych-deti-bez-ockovaciho-prukazu-vcetne-

  informaci-v-ukrajinstine/

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií.

Kritéria pro přijetí dítěte:

- věk dítěte (předškolák - šestiletý; předškolák - pětiletý; čtyřletý; tříletý)

- trvalý pobyt nebo místo pobytu cizince ve spádové oblasti (MČ Brno - Ořešín)

bottom of page