top of page

AKCE ŠKOLY

školní rok 2022/2023

 

 

Polytechnika- domečky pro broučky

Polytechnika- domečky pro broučky

ÚNOR

Logopedicý kroužek 

2.2.

Cvičení v tělocvičně TJ Sokol

14.2., 28.2.

Karneval v MŠ

15.2.

Screeningové vyšetření zraku

ČERVEN

Logopedický kroužek 

Pasování předškoláků

15.6.

Výlet do okolí

BŘEZEN

Logopedický kroužek  
 

Divadlo Kejkle
20.3.

 

Cvičení v tělocvičně TJ Sokol
28.3.

Koncert pro MŠ, ZUŠ Universum Řečkovice
29.3.

DUBEN

Logopedický kroužek

Velikonoční dílničky s rodiči

3.4.

Den otevřených dveří

13.4.

Návštěva planetária Brno

14.4.

Vítání jara na zahradě - opékání špekáčků

KVĚTEN

Logopedický kroužek

Besídka ke dni matek a otců

17.5.

Návštěva ZŠ Horácké nám. - pouze pro předškoláky

9.5.

Návštěva hasičů

Focení ve školce

15.5.

Celodenní výlet/Den dětí

31.5.

 

 

Některé měsíce budou případně doplněny o další školní akce. Akce, kde nejsou uvedena data, budou upřesněny později.

 

Během školního roku navštěvujeme divadla, naučné programy, ekologické centrum Lipka, hvězdárnu,    v zimních měsících solnou jeskyni, slavíme Mikuláše, Vánoce, Velikonoce, pálení čarodějnic s posezením u ohně, den matek, den dětí, slavíme narozeniny každého dítěte, pořádáme společné akce s rodiči - drakiádu, vánoční besídku, velikonoční dílny, pasování předškoláků a závěrečný táborák, pořádáme výlet ke koním, navštívíme hasiče, Zoo, apod. 

 

bottom of page